Bedrijf Kopen

In geval van een overname door een koper al actief binnen het desbetreffende bedrijf, is het verleidelijk om dit zonder een specialist af te handelen. Trap niet in deze valkuil en zorg ervoor dat je goed ingelicht bent over hoe je het beste een bedrijf kan kopen.

Hoe gaat het kopen van een bedrijf in zijn werk? Schakel de hulp in van een specialist!

Altijd al de stiekeme droom gehad om een bedrijf te beginnen en eigen baas te zijn? Dan kan je een bedrijf aankopen. Hier komt echter meer bij kijken dan je misschien in eerste instantie in de gaten hebt. Aangezien een bedrijf kopen een grote stap is waar aardig wat risico’s aan vast kleven, moet je zorgvuldig te werk gaan. Het doorlopen van de juiste stappen is dan ook noodzakelijk, voordat je onnodige kosten maakt. Bij een bedrijfsovername komt ook een grote stapel juridisch werk kijken. Het is verstandig om deze zaken aan een specialist over te laten. Welke stappen moeten doorgaans ondernomen worden bij de aankoop van een bedrijf?

8 + 3 =

Voorbereiding als je een bedrijf wil kopen

Voorbeeld

Je hebt als ondernemer besloten een bedrijf te kopen. Je wilt graag je eigen ideeën kunnen doorvoeren en je bent er klaar voor om eigen baas te zijn. Je stelt jezelf als eerste de vraag: is er wel een bedrijf te koop die voldoet aan mijn wensen? Al snel kom je erachter dat alleen al bij de voorbereidingsfase erg veel komt kijken. Je hebt geen idee waar je van tevoren allemaal over na moet denken.  

Voorbereiding is ‘key’ in geval van de aankoop van een bedrijf. Tijdens deze voorbereidingsfase kun je als ondernemer jouw persoonlijke eisen en wensen duidelijk formuleren. Ten eerste is het van belang om te bepalen welke bedrijfsactiviteiten de onderneming ontplooit en om welke afzetmarkt het gaat. Er moet nagedacht worden over de omvang van het bedrijf (aantal medewerkers), de locatie en de rechtsvorm. Daarnaast moet ook helder zijn hoeveel je wilt ontvangen of betalen voor het bedrijf. Begeleiding is hierbij belangrijk, omdat er erg veel op je af kan komen. Een adviseur kan hulp bieden bij deze profielschets. Deze persoon zal met je aan tafel gaan zitten om je te helpen met het voorbereidende werk.

Het vinden van een bedrijf voor aankoop

Voorbeeld

Omdat je veel waarde hecht aan het milieu, wil je een zonnepanelenbedrijf beginnen. De omvang van het bedrijf is bepaald en de locatie wordt Rotterdam. Je hebt uitvoerig advies gekregen over de kosten en de omzet bij de aankoop van een bedrijf. Nu het begin is gemaakt, wordt het tijd om een bedrijf te zoeken die bij jouw wensen aansluit. Je weet echter niet op welke manier je een passend bedrijf kunt vinden.

Adviseurs kunnen je helpen bij het vinden van de beste match door bedrijven te benaderen, die zowel actief als niet actief bezig zijn met verkoop. Bij een bedrijfsovername is het van belang dat je alle relevantie informatie met betrekking tot het bedrijf ontvangt. Je wilt er zeker van zijn dat het bedrijfspand van goede kwaliteit is. Hier is de hulp van een specialist relevant. Deze kan checken of alle benodigde informatie is verstrekt door de verkoper en of er potentie ligt voor een deal op basis van jouw persoonlijke eisen.

Wanneer er een bedrijf wordt gevonden, is het tijd voor een oriënterend gesprek. Dit gebeurt er als een potentiële koper of een potentieel over te nemen bedrijf is gevonden en partijen informatie met elkaar uitgewisseld hebben. In dit gesprek beslis je of je in onderhandeling wilt gaan met het gevonden bedrijf of niet.

Onderhandelingen en contract bij een bedrijfsovername door specialist

Voorbeeld

Je hebt een bedrijf gevonden dat perfect aansluit bij jouw eisen en wensen. Dit betekent dat de onderhandelingen kunnen beginnen. Maar hoe pak je dit aan, zodat je uiteindelijk niet zelf de dupe bent aan het einde van de rit?

Het is aan te raden onderhandelingen over te laten aan een overnamespecialist. Advocaten kunnen namens jou onderhandelen over de beste overnamecondities, de beste prijs en de financiering. Wanneer beide partijen overeenstemmen, wordt een intentieovereenkomst opgesteld. Hierin worden alle afspraken omtrent de overnamecondities en de financiering vastgelegd. Het is sowieso zeer van belang dat je alles wat je afspreekt (of niet afspreekt) vast laat leggen in het contract. Dit contract wordt namelijk door beide partijen ondertekend, waardoor je een wederrechtelijke verbintenis aangaat. Op deze manier kunnen er later geen misverstanden ontstaan. De hulp van een specialist is hierbij essentieel. Deze weet precies of iets op de juiste manier in een contract is vastgelegd en heeft ook verstand van alle valkuilen.

Bedrijfsovername financieren

Voorbeeld

Aangezien de aankoop van een bedrijf nogal een investering is, ben je er niet helemaal zeker van hoe je dit financieel gaat aanpakken. Je hebt niet genoeg geld om vanuit je eigen kapitaal de overname te financieren. Hierdoor ben je bang dat de aankoop misschien niet door kan gaan.

Tijdens een overnameproces zit niemand natuurlijk te wachten op een mislukte overname, maar in geval van een MBO al helemaal niet. Het gevaar van een mislukte MBO is dat de verkoper dan teleurgesteld wordt en dat jij als koper gedemotiveerd raakt omdat je bijvoorbeeld het idee hebt dat je baas je de overname niet gunt. Het vervelendste is dan dat je daarna gewoon weer moet samenwerken en dit kan flinke spanningen opleveren. Om complicaties te voorkomen is het dus echt van belang dat zowel koper als verkoper beide écht de intentie hebben om een deal te maken. Een mislukte overname is natuurlijk nooit helemaal uit te sluiten, maar op deze manier beperk je dit wel tot een minimum. Begin dus alleen aan het proces van een MBO als beide partijen 100% van plan zijn de overname te laten slagen en zorg voor goede begeleiding bij dit proces voor meer kans op een succesvolle afloop.  

Je kunt een lening van de bank krijgen als je voldoet aan bepaalde eisen. De bank analyseert dan je kredietwaardigheid, omdat je bepaalde zekerheden moet kunnen bieden. Een groot voordeel van deze lening is dat je geen aandelen of zeggenschap uit handen geeft, maar je moet wel rente betalen over de verkregen lening.

Een bedrijfsovername kan ook worden gefinancierd door de verkoper. Deze kan een gedeeltelijke lening verstrekken aan de opvolger. Hiervoor wordt een leningsovereenkomst gesloten tussen koper en verkoper. Vaak is het deel dat de verkoper financiert niet groter dan het deel dat je als koper zelf inbrengt.

Als koper kan je ook aandelen in delen van de verkoper overnemen. Je kunt dan kiezen voor een ‘earn-out-regeling’. De uitkering is dan afhankelijk van het behalen van een bepaald resultaat door de koper. Echter, kan dit grote risico’s met zich meebrengen, omdat de koper dan invloed heeft op het succes van de onderneming. Daarentegen, als er veel winst gemaakt wordt, kan het wel zijn dat er meer betaald wordt.

(In)formele investeerders kunnen ook bijdragen aan de financiering van een bedrijf. Informele investeerders zijn bijvoorbeeld familieleden, vrienden of kennissen. Formele investeerders zijn partijen die door middel van een lening eigen vermogen verstrekken. Vaak worden deze investeerders wel aandeelhouders, waardoor je een stukje zeggenschap afgeeft. Aan de andere kant hebben ze wel regelmatig een groot netwerk en kennis van de markt.

Crowdfunding is ook nog een mogelijkheid. Door middel van een online-campagne kunnen mensen gevraagd worden geld in je bedrijf te steken.

Een adviseur kan je over deze mogelijkheden ook adviseren, zodat de beste manier van financieren gekozen kan worden en je aangekochte bedrijf later niet in de problemen komt.

Zekerheid voor de aankoop van een bedrijf

Voorbeeld

Nadat je de juiste manier van financiering hebt uitgezocht, volgt er nog een onderzoek naar de te kopen onderneming. Dit lijkt je in eerste instantie niet echt nodig, maar je adviseur wijst erop dat dit toch echt belangrijk is.

Het zogeheten ‘due diligence onderzoek’ is een belangrijk onderdeel tijdens de afronding van de overname. Tijdens dit onderzoek wordt vastgesteld of de onderneming de koopprijs waard is en wat voor risico’s aan de overname van het bedrijf zijn verbonden. Dit ‘due diligence onderzoek’ is zo van belang, omdat op de koper een onderzoeksplicht rust. Je mag niet klakkeloos aannemen dat de verkoper alles juist en volledig heeft verteld. Hier staat tegenover dat de verkoper een mededelingsplicht heeft. Deze mededelingsplicht gaat boven de onderzoeksplicht, maar de koper kan desondanks wel te kort schieten als hij niet voldoende onderzoek verricht. Je loopt dan het risico dat je eventuele schade niet kan verhalen op de verkoper. Het onderzoek dient door een professional te worden uitgevoerd, omdat de koper niet altijd zelf alle gevaren opmerkt.

De uitkomsten van het onderzoek worden vastgelegd in een ‘due diligence rapport’. Op grond van dat rapport kan beoordeeld worden welke (extra) waarborgen en garanties er in het contract dienen te worden opgenomen. Als het onderzoek verder geen andere complicaties oplevert, kan de definitieve koopovereenkomst opgesteld worden. De koop van het bedrijf is afgerond nadat alles is vastgelegd bij de notaris, de aandelen zijn overgedragen en de koopsom betaald is.

Contactformulier

11 + 10 =

030 - 227 00 54

Ma – Vrij 08:00 – 22:00 uur

info@aan-verkopenbedrijf.nl

24/7 per week

Zekerheden

N

Jarenlange ervaring

Met aan- en verkopen van bedrijven

N

Gratis & Vrijblijvende demo

Binnen 3 uur een reactie

N

Onafhankelijk advies

Een adviseur van uw kant

Hulp van een specialist onmisbaar bij de koop van een bedrijf

Van het inschakelen van een adviseur bij een bedrijfskoop krijg je zeker geen spijt. De expertise van een specialist kan eraan bijdragen dat de koop soepeler verloopt en er achteraf geen grote problemen of misverstanden kunnen ontstaan. Het opstellen van een contract is niet eenvoudig en het is dan ook niet verstandig om je hier in je eentje aan te wagen. Je haalt het meeste uit de koop van een bedrijf, wanneer je op een professionele wijze hierbij geholpen wordt. Laat je adviseren door iemand met kennis uit het vakgebied.